forbot

Mô tả

Các nhóm hành hóa Biznes-kontrakt, OOO, Nga, Nút chai,  Chất thải nhựa, Màng phim polyvinylchloride phế liệu, Đồ đựng bằng thủy tinh, Các loại bình thủy tinh,  Vật liệu tái sinh,  Đồ đựng trang trí bằng thủy tinh, Bình để đựng nước uống, Nắp mũ