forbot
  • Biznes-kontrakt, OOO
Quầy trưng bày
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
Mua và bán vật liệu tái chế
Mua và bán vật liệu tái chế
Mua và bán vật liệu tái chế
Mua và bán vật liệu tái chế
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
Đồ đựng bằng thủy tinh
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
 Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho nước giải khát
Mua và bán vật liệu tái chế
Mua và bán vật liệu tái chế
Mua và bán vật liệu tái chế
Mua và bán vật liệu tái chế
Liên hệ

Địa chỉ

Nga,  Sankt-Peterburg,  St petersburg,  195276,  5-j Verhnij per-k, house 19

Thủ trưởng

Ivanov Aleksej Stefanovich

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Biznes-kontrakt, OOO. Tất cả thông tin về Biznes-kontrakt, OOO tại St petersburg (Nga).